rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny

 

ETAP REALIZACJI: PROJEKT ZAKOŃCZONY

O projekcie: Projekt "Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny" jest projektem skierowanym do mieszkańców sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Głównym załaożeniem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności informatycznych i przedsiębiorczych wśród uczestniczek i uczestników projektu.

Projekt realizowany jest przez:

Projekt składa się z dwóch modułów szkoleniowych:

Termin realizacji: Projekt będzie realizowany w okresie kwiecień 2013 - sierpień 2013.
Rekrutacja odbywa się od 16.04.2013r. do 25.04.2013r. - REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 31.05.2013r.
Zajęcia będą odbywać się w okresie: maj 2013 r. do sierpień 2013 r.

W ramach projektu zaplanowano nastepujące działania:

Moduł 1 - Szkolenie z zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na działalność gospodarczą:

Moduł 2 - Szkolenie z obsługi komputera i Internetu:

Grupa docelowa: Uczestnicy/uczestniczki projektu

Dokumenty do procesu rekrutacji (dla osób zaintersowanych uczestnictwem w projekcie)

Po zapoznaniu się z "Regulaminem" prosimy wypełnić i wydrukować "Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami". Formularz należy podpisać odręcznie, a następnie złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II p.) lub zeskanowany przesłać na adresy mailowe podane w regulaminie (rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl, edukacja@av-spolka.pl) najpóźniej do dnia 25.04.2013r.

UWAGA! REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA I TRWA DO 3.06.2013r.

Dokumenty uczestnictwa (dla uczestników zakwalifikowanych do projektu)

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZamknij