rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Opublikowano: 19/04/2018

Marszałek Województwa Śląskiego informuje, że upływa kadencja części składu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zgodnie z przyjętym Regulaminem MSWŚ, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniajace i w miejsce radnych kończących kadencję, wybrani zostają nowi.

W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 25 maja, a nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 18 paźdzernika 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego, przyjmowane będą  na formularzach dostępnych na stronie: mlodzi.slaskie.pl w zkładce O nas.

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Wojkewództwa Slaskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl   w terminie do 11.05.2018 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjnowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Wydziału Dialogu (tel. 32 20 78 362 i 32 20 78 355).

 Zamknij