rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Ogłoszenie o realizacji projektu z art. 19a (Małe Granty)

Opublikowano: 20/11/2017

Burmistrz Gminy i Miasta podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach (44-238, ul. Mostowa 6a/2), na dofinansowanie realizacji zadania publicznego  w trybie art. 19a (tzw. Małe Granty) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) pn: „Wigilia dla samotnych”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Pełna tresć ogłoszenia wraz z ofertą realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach pn: „Wigilia dla samotnych”.


Zamknij