rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Zarządzenie Nr 619/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 r.

Opublikowano: 30/10/2017

Zarządzenie Nr 619/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ulicy Zagłoby na rzecz wnioskodawcy.

(Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy.)

Plik do pobrania:

1. Pełna treść ZarządzeniaZamknij