rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowano: 21/07/2009

logo-2246c2e3cb9cdaf1fceb9a448f3365f7.jpg

Zapraszamy Państwa do złożenia ofert na zadanie: "Opracowanie i wykonanie katalogu ofert terenów inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji"

Treść ogłoszenia -  do pobrania w formacie PDF
SIWZ 
- do pobrania w formacie PDF

  • Termin realizacji :
    •  rozpoczęcie 20.08.2009r.
    • zakończenie 25.09.2009r.
  • Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2009r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu pok. 5).
  • Termin związania się z ofertą określa się na 45 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
    • Cena (koszt) - 100%


Zamknij