rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowano: 26/08/2009

logo-8a2cef3233d0609c307fb9d8883f030c.jpg

Zapraszamy Państwa do złożenia ofert na zadanie: "Zakup komputera typu NOTEBOOK z oprogramowaniem oraz rzutnika" w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji"

Treść ogłoszenia -  do pobrania w formacie PDF
SIWZ 
- do pobrania w formacie PDF

  • Termin realizacji :
    •  rozpoczęcie 10.09.2009r.
    • zakończenie 25.09.2009r.
  • Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 7.09.2009r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu pok. 5).
  • Termin związania się z ofertą określa się na 30 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
    • Cena (koszt) - 100%


Zamknij