rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Unieważnienie konkursu

Opublikowano: 27/08/2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o unieważnieniu konkursu na "Stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii pn. "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki – promocja terenów inwestycyjnych" realizowanej od 1.09.2012 do 29.11.2013".

Zgodnie z § 4 REGULAMINU KONKURSU NA STWORZENIE KONCEPCJI KREATYWNEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY Organizator ma prawo do przerwania konkursu bez podania przyczyn.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Zamknij