rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Członkowie: 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 371/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  2. Zarządzenie nr 138/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 Maja 2011 roku w sprwie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  3. Zarządzenie nr 139/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 Maja 2011 roku w sprwie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  4. Zarządzenie nr 591/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w skłądzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  5. Zarządzenie nr 160/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  6. Zarządzenie nr 380/15 Burmistrza Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach
  7. Zarządzenie nr 215/17 Burmistrza Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach


Zamknij