rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2a, 

tel. (32) 431 59 75

 

Od września 2017 roku pełni dyżury:

W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00

Podejmuje czynności wobec osób nadużywających alkoholu:

- przyjmowanie zgłoszeń,

- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych,

- wnioskowanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Udzielanie informacji w sprawach problemów alkoholowych.

- prowadzenie rozmów profilaktycznych


Członkowie: 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Porblemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
 2. Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
 3. Zarządzenie nr 366/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28  paźdzernika 2011 w sprawie zmian w składzie  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
 4. Zarządzenie nr 10/2012  Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2012 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
 5. Zarządzenie 76/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym  GKRPA
 6. Zarządzenie 77/2012 Burmistrza gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w składzie GKRPA
 7. Zarządzenie 109/2012 Burmistrza gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w składzie GKRPA
 8. Zarządzenie nr 514/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
 9. Zarządzenie nr 473/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 paźdzernika  2015 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
 10. Zarządzenie nr 164/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia  2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 11. Zarządzenie nr 165/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia  2017 roku w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

 Zamknij