rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

 

Fundusze zewnętrzne

Konsultacje społeczne projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa zadaniaŹródło finansowania

Wartość    zadania  zł

Kwota dofinansowania
Razem154 030 084,49107 751 456,49
Fundusze Unijne106 003 301,5877 494 827,68

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 2

RPO WSL 2014-2020
3 717 667,62
2 789 938,45

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - grupa 1

RPO WSL 2014-2020
3 733 851,93
2 777 077,88

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL 2014-2020
1 704 071,04
1 448 460,38

Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach

RPO WSL 2014-2020
6 303 633,42
3 783 301,32

Budowa przedszkola w Bełku

RPO WSL
3 529 740,59
2 862 972,59

Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach

RPO WSL
1 007 927,61
1 007 927,61

Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności

PO KL
877 625,00
877 625,00
Budowa boiska sportowego w Bełku PROW
292 306,95
173 250,00
Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego PO PT
3 000 000,00
2 700 000,00
Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach RPO WSL 12 174 887,98 9 973 942,50
Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach RPO WSL 2 323 050,98 1 940 035,16
Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach RPO WSL 2 173 778,34 1 847 711,59
Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych. RPO WSL 441 980,69 370 731,06
Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach RPO WSL 392 621,31 140 593,78
Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu. RPO WSL 782 117,23 661 276,98
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach RPO WSL 2 952 466,86 2 399 910,80
IX i X Festwiwal Muzyki Niemechanicznej "Around The Rock" RPO WSL 688 869,70 565 227,64
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim RPO WSL 8 261 312,11 5 394 636,80
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach RPO WSL 7 210 780,98 4 070 289,96
Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach RPO WSL 15 294 972,81 10 569 748,48
Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko RPO WSL 2 198 232,00 1 709 562,50
Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS PROW 436 752,69 178 997,00
Europejski po-ziom PO KL 3 239 182,20 3 239 182,20
Przedszkolaczek PO KL 1 810 570,00 1 783 411,45
VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock” RPO WSL 234 009,42 170 939,91
Czerwionka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji RPO WSL 351 108,94 258 244,11
e-Administracja w Powiecie Rybnickim RPO WSL 4 143 009,00 3 520 000,00
Biblioteka bez barier – przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach RPO WSL 1 122 785,76 700 417,27
Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach PROW 418 275,80 217 808,00
Maluch w przedszkolu PO KL 425 599,60 419 215,60
OPS i Twoja aktywność ku integracji PO KL 2 517 094,05 1 733 315,71
Sala gimnastyczna w Stanowicach ZPORR 2 413 863,84 1 800 383,25
Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare ZPORR 7 668 883,23 3 721 968,00
Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów ZPORR - Budżet państwa 1 781 200,00 1 296 535,48
178 120,00
Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku SPO - ROL 181 507,73 91 193,64
Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach SPO - ROL 61 637,87 40415,20
Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach SPO - ROL 135 926,30 89 130,40
FUNDUSZE KRAJOWE48 026 782,9130 256 628,81
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

FRKF

Ministerstwo Sportu i Turystyki

404 814,85 123 900,00
Przyrodniczy diament regionu WFOŚiGW 45 264,90 18 727,76
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny WFOŚiGW 66 420,00 53 136,00
Familoki-Miasto-Ogród WFOŚiGW 32 130,80 16 065,40
Zabiegi pielęgnacyjne kasztanowców wchodzących w skład Alei Kasztanowej w Czerwionce-Leszczynach WFOŚiGW 37 692,00 30 153,60
Ekoakcja-segregacja WFOŚiGW 21 352,70 15 000,00
Ekoakcja-segregacja WFOŚiGW 16 725,00 8 213,60
Ruszaj śladem Wszędobyla. Zakup edukacyjnej gry planszowej WFOŚiGW 20 085,00 14 060,00
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - "Radosna szkoła" Ministerstwo Edukacji Narodowej 441 135,18 215 348,69
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej Urząd Marszałkowski Ministerstwo Sportu i Turystyki 1 873 365,26 666 000,00
w tym:
UM: 333 000,00
MSiT: 333 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 3 324 000,00 1 640 500,00
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach Urząd Marszałkowski Ministerstwo Sportu i Turystyki 975 055,23 666 000,00
w tym:
UM:333 000,00
MSiT: 333 000,00
Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Leszczynach Ministerstwo Sportu i Turystyki 2 828 400,00 840 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach WFOŚiGW 823 471,87 617 604,00
Termomodernizacja budynku KS Górnik Czerwionka WFOŚiGW 955 888,03 714 352,00
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych "zielone szkoły" WFOŚiGW I półrocze:313 597,00
II Półrocze: 9 900,00
73 350,00
2 160,00
Renowacja rowu R w Czerwionce WFOŚiGW 958 162,18 668 044,00
Remont zaplecza obiektu sportowego wraz z ogrodzeniem boiska wiejskiego w Palowicach Urząd Marszałkowski 40 662,49 20 000,00
Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Przegędzy Urząd Marszałkowski 18 185,25 9 092,62
Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem - Słoneczny Plac Urząd Marszałkowski 43 992,45 20 000,00
Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach Urząd Marszałkowski 40 664,98 20 000,00
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Szczejkowicach Urząd Marszałkowski 46 767,96 20 000,00
Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn EKOFUNDUSZ
WFOŚiGW
WSPÓŁINWESTOR
PEC Jastrzębie
34689 049,78 16 437 226,79
411 724,56
6 935 969,79


Zamknij