rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

e-Deklaracje

PIT ZA 2011 PRZEZ INTERNET

Wysyłanie deklaracji podatkowych przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca. W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu możesz składać następujące zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16, PIT-19A za 2011r.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych musisz posiadać dostęp do internetu, przygotować dane takie jak identyfikator podatkowy NIP, PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2010 – gdyż dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Dalej wystarczy 5 kroków:

1)wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zakładki Do pobrania aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobierz właściwy formularz z zakładki Formularze,

2) wypełnij formularz,

3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2010r.,

4) wyślij dokument,

5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

UWAGA!

Zeznania PIT-36 i PIT-37 można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego:

Przypominamy, że tak jak w poprzednim roku możliwe jest złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36, PIT-37 wspólnie z małżonkiem, bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa UPL-1. Również elektronicznie można złożyć korektę deklaracji.

Pamiętaj!

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz sorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

System e-deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a twoje zeznanie podatkowe zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

W zeszłym roku ponad 8% deklaracji i informacji podatkowych zostało złożonych do Urzędu Skarbowego w Rybniku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym roku i ty możesz dołączyć do grona podatników składających deklaracje w tej formie.


Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:Zamknij