rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Dla inwestorów

Możliwości inwestowania w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny są bardzo szerokie

W planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 września 2002 r. Nr IX/78/2002 wyznaczono tereny z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację usług komercyjnych takich jak: handlu i gastronomii oraz funkcji produkcyjno-przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, baz i składów oraz usług logistycznych i temu podobnych. Wyznaczone tereny inwestycyjne mają powierzchnię 109 ha. 

W ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wytypowany został teren Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej. Teren ten w pełni uzbrojony w infrastrukturę techniczną położony jest w dzielnicy Leszczyny i obejmuje powierzchnię 5 ha. Funkcjonuje tam już zakład włoskiej spółki współpracującej z przemysłem motoryzacyjnym. Docelowo mogą być tam tworzone nowe podmioty gospodarcze korzystające z ustawowych ulg podatkowych, jakie daje położenie zakładu w specjalnej strefie.

Głównymi atutami gminy i miasta są:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zaprasza wszystkich chętnych do inwestowania na jej terenie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoZamknij