rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelnik

Adrian Strzelczyk

tel. (32) 429 59 56

zko@czerwionka-leszczyny.com.pl

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań i kompetencji Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 Zamknij