rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Akty Prawa Miejscowego Czwartek, 31.07.2014
 
Linki
Znaleziono 189 plik(ów) do pobrania.

Akty Prawa Miejscowego

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Akty Prawa Miejscowego
uchw_XXX_387_13_odpady.pdf [] Uchwała nr XXX/387/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 78 KB
uchw_XXX_386_13_inkaso.pdf [78 KB] Uchwała nr XXX/386/13 rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 82 KB
XXIX_376_13_dotacje.pdf [82 KB] UCHWAŁA NR XXIX/376/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i a 318 KB
XXIX_375_13_deb.pdf [318 KB] UCHWAŁA NR XXIX/375/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka 7.2 MB
XXIX_374_13_belk.pdf [7.2 MB] UCHWAŁA NR XXIX/374/13 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk oraz zjazdu z autost 3.19 MB
XXVIII_363_13.pdf [3.19 MB] Uchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorska i Zwycięs 1.92 MB
XXVIII_361_13_stypen.pdf [1.92 MB] Uchwała nr XXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i M 99 KB
XXVIII_360_13_mieszk.pdf [99 KB] Uchwała nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 – 2017", 1.57 MB
XXVIII_359_13_inkaso.pdf [1.57 MB] Uchwała nr XXVIII/359/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 82 KB
XXVII_352_12_obw_sport.pdf [82 KB] Uchwała Nr XXVII/352/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwio 65 KB
obwieszczenie_sport.pdf [65 KB] Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc 638 KB
XXVI_335_rejest.pdf [638 KB] Uchwała Nr XXVI/335/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 123 KB
XXVI_334_zasady.pdf [123 KB] Uchwała Nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy 133 KB
XXVI_332_regul.pdf [133 KB] Uchwała Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 197 KB
XXVI_331_sposob.pdf [197 KB] Uchwała Nr XXVI/331/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 136 KB
XXVI_330_metoda.pdf [136 KB] Uchwała Nr XXVI/330/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 128 KB
XXVI_329_deklar.pdf [128 KB] Uchwała Nr XXVI/329/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 168 KB
XXVI_328_oplata.pdf [168 KB] Uchwała Nr XXVI/328/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 128 KB
XXVI_327_transp.pdf [128 KB] Uchwała Nr XXVI/327/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku 140 KB
XXVI_326_12_obw_G2.pdf [140 KB] Uchwała Nr XXVI/326/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ogłoszenia jedolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionka-Leszczyny ul. Ogrodowa 6 48 KB
XXVI_326_obw_G2.pdf [48 KB] Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jedolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionka-Leszczyny ul. Ogrodowa 6, będące załącznikiem do uchwały 143 KB
XXVI_325_12_obw_G5.pdf [143 KB] Uchwała Nr XXVI/325/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawiew sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2 48 KB
XXVI_325_obw_G5.pdf [48 KB] Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2, będące załącznikiem do uchwa 137 KB
XXVI_324_12_obw_ops.pdf [137 KB] Uchwała Nr XXVI/324/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 48 KB
XXVI_324_obw_OPS.pdf [48 KB] Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach bedące załącznikiem do uchwały Nr XX 228 KB
uchw_306_12.pdf [228 KB] UCHWAŁA NR XXV/306/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia warun 540 KB
uchw_304_12.pdf [540 KB] UCHWAŁA NR XXV/304/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbio 133 KB
uchw_302_12.pdf [133 KB] UCHWAŁA NR XXV/302/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 124 KB
uchw_300_12.pdf [124 KB] UCHWAŁA NR XXV/300/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 357 KB
uchw_299_12.pdf [357 KB] UCHWAŁA NR XXV/299/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 387 KB
uchw_298_12.pdf [387 KB] UCHWAŁA NR XXV/298/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 345 KB
uchw_297_12.pdf [345 KB] UCHWAŁA NR XXV/297/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku 132 KB
uchw_296_12.pdf [132 KB] Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej 146 KB
uchw_295_12.pdf [146 KB] Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 375 KB
uchw_294_12.pdf [375 KB] Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publ 156 KB
XXIV_278_12.pdf [156 KB] Uchwała nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 170 KB
XXIV_277_12.pdf [170 KB] Uchwała nr XXIV/277/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiącyc 132 KB
XXIV_274_12.pdf [132 KB] Uchwała nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 126 KB
uchw_XXIII_251_12.pdf [126 KB] UCHWAŁA NR XXIII/251/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 135 KB
uchw_XXIII_250_12.pdf [135 KB] UCHWAŁA NR XXIII/250/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszy 56 KB
uchw_XXII_240_12.pdf [56 KB] Uchwała nr XXII/240/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiących w 61 KB
uchw_XX_217_12.pdf [61 KB] Uchwała nr XX/217/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/532/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach ws 55 KB
uchw_XX_216_12.pdf [55 KB] Uchwała nr XX/216/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka 65 KB
uchw_XX_215_12.pdf [65 KB] Uchwała nr XX/215/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i adm 226 KB
uchwala_XVIII_201_12.pdf [226 KB] UCHWAŁA NR XVIII/201/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek pod 52 KB
uchwala_XVIII_193_12.pdf [52 KB] UCHWAŁA NR XVIII/193/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności P 51 KB
uchwala_XVIII_189_12.pdf [51 KB] UCHWAŁA NR XVIII/189/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach 66 KB
uchw_XVII_183_11_ops.pdf [66 KB] UCHWAŁA NR XVII/183/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 64 KB
uchwala_XVI_173_11.pdf [64 KB] UCHWAŁA NR XVI/173/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 912 KB
uchwala_155_25_11_11.pdf [912 KB] UCHWAŁA NR XV/155/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku 918 KB
uchw_XIII_145_11.pdf [918 KB] UCHWAŁA NR XIII/145/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku 426 KB
uchw_XIII_144_11.pdf [426 KB] UCHWAŁA NR XIII/144/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku 428 KB
uchw_XIII_143_11.pdf [428 KB] UCHWAŁA NR XIII/143/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 października 2011 r.w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku 426 KB
uchw_XII_137_11.pdf [426 KB] UCHWAŁA NR XII/137/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skł 426 KB
uchw_XII_136_11.pdf [426 KB] UCHWAŁA NR XII/136/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym,będących w posiadaniu Miejsk 434 KB
Uchw_XI_124_11.pdf [434 KB] UCHWAŁA NR XI/124/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/510/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolneg 425 KB
uchw.X.113.11.pdf [425 KB] UCHWAŁA NR X/113/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 89 KB
uchw.X.113.11.zal1.pdf [89 KB] Załącznik nr 1 do uchwały nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. 74 KB
uchw.X.113.11.zal2.pdf [74 KB] Załącznik nr 2 do uchwały nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. 86 KB
uchw.X.112.11.pdf [86 KB] UCHWAŁA NR X/112/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach 49 KB
uchw.X.111.11.pdf [49 KB] UCHWAŁA NR X/111/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 49 KB
uchw_IX_104_11.pdf [49 KB] UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z z 185 KB
uchw_IX_104_11zal1.pdf [185 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/104/11Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r. 88 KB
uchw_IX_104_11zal2.pdf [88 KB] Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r. 74 KB
uchw_VIII_84_11_25032011.pdf [74 KB] UCHWAŁA NR VIII/84/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i ad 249 KB
uchw_VII_76_11.pdf [249 KB] UCHWAŁA NR VII/76/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szcz 163 KB
uchw_VII_75_11.pdf [163 KB] UCHWAŁA NR VII/75/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego 179 KB
uchw_VII_74_11.pdf [179 KB] UCHWAŁA NR VII/74/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szcze 152 KB
uchw_VII_72_11.pdf [152 KB] UCHWAŁA NR VII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 145 KB
uchw_IV_47_10.pdf [145 KB] UCHWAŁA NR IV/47/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg 199 KB
uchwala_III_26_10.pdf [199 KB] UCHWAŁA NR III/26/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalan 134 KB
uchw_LIV_683_10.pdf [134 KB] UCHWAŁA NR LIV/683/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania public 173 KB
uchw_LIV_672_10.pdf [173 KB] UCHWAŁA NR LIV/672/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 370 KB
uchw_LIV_672_10zal1.pdf [370 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. 91 KB
uchw_LIV_672_10zal2.pdf [91 KB] Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. 74 KB
uch_LII_611_10.pdf [74 KB] UCHWAŁA NR LII/611/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 158 KB
uch_LII_609_10.pdf [158 KB] UCHWAŁA NR LII/609/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 232 KB
uch_LII_609_10zal.pdf [232 KB] Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/609/10 Rady Miejskiej Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. 77 KB
uch_LII_607_10.pdf [77 KB] UCHWAŁA NR LII/607/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pienię żnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Lesz 290 KB
uchw_LI_603_10.pdf [290 KB] UCHWAŁA NR LI/603/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budże 148 KB
uchw_LI_601_10.pdf [148 KB] UCHWAŁA NR LI/601/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/422/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-L 144 KB
uchw_LI_600_10.pdf [144 KB] UCHWAŁA NR LI/600/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- 190 KB
uchw_LI_599_10.pdf [190 KB] UCHWAŁA NR LI/599/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 208 KB
uchw_LI_597_10.pdf [208 KB] UCHWAŁA NR LI/597/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, pr 150 KB
uchw_LI_594_10.pdf [150 KB] UCHWAŁA NR LI/594/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach 193 KB
uchwala_L_588_10.pdf [193 KB] UCHWAŁA NR L/588/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzi 163 KB
uchwala_L_587_10.pdf [163 KB] UCHWAŁA NR L/587/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIX/574/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków ud 157 KB
uchwala_L_585_10.pdf [157 KB] UCHWAŁA NR L/585/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 175 KB
uchwala_L_583_10.pdf [175 KB] UCHWAŁA NR L/583/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach 144 KB
uchwala_XLIX_574_10.pdf [144 KB] UCHWAŁA NR XLIX/574/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku ada 182 KB
uchwala_XLVII_562_10.pdf [182 KB] UCHWAŁA NR XLVII/562/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych w budynkach mieszkalno-użytkowych stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 169 KB
uchwala_XLVII_558_10.pdf [169 KB] UCHWAŁA NR XLVII/558/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pienię żnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i M 156 KB
uchwala_XLVII_557_10.pdf [156 KB] UCHWAŁA NR XLVII/557/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny kartą płatniczą 129 KB
Uchwala_XLVI_552_10.pdf [129 KB] UCHWAŁA NR XLVI/552/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, 183 KB
Uchwala_XLVI_551_10.pdf [183 KB] UCHWAŁA NR XLVI/551/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/532/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebęd 149 KB
Uchwala_XLVI_550_10.pdf [149 KB] UCHWAŁA NR XLVI/550/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prz 253 KB
Uchwala_XLVI_550_10zal1.pdf [253 KB] Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. 59 KB
Uchwala_XLVI_550_10zal2.pdf [59 KB] Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. 57 KB
Uchwala_XLVI_545_10.pdf [57 KB] UCHWAŁA NR XLVI/545/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego 138 KB
uchwala_XLV_533_10.pdf [138 KB] UCHWAŁA NR XLV/533/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 127 KB
uchwala_XLV_532_10.pdf [127 KB] UCHWAŁA NR XLV/532/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka R 167 KB
uchwala_XLIV_526_10.pdf [167 KB] UCHWAŁA NR XLIV / 526 / 10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego 74 KB
uchw_nr_XLII_510_09_27112009.pdf [74 KB] Uchwała Nr XLII / 510 / 09 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego 50 KB
Uchw_nr_XL_462_09_25092009.pdf [50 KB] Uchwała Nr XL/462/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Malenie 46 KB
zal_do_uchw_XL_462_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/462/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. 84 KB
Uchw_nr_XL_461_09_25092009.pdf [84 KB] Uchwała Nr XL/461/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Stare 46 KB
zal_do_uchw_XL_461_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/461/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. 96 KB
Uchw_nr_XL_460_09_25092009.pdf [96 KB] Uchwała Nr XL/460/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Osiedle 46 KB
zal_do_uchw_XL_460_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/460/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. 97 KB
Uchw_nr_XL_459_09_25092009.pdf [97 KB] Uchwała Nr XL/459/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Dębieńsko 46 KB
zal_do_uchw_XL_459_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/459/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. 97 KB
Uchw_nr_XL_458_09_25092009.pdf [97 KB] Uchwała Nr XL/458/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czuchów 46 KB
zal_do_uchw_XL_458_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/458/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. 107 KB
Uchw_nr_XL_457_09_25092009.pdf [107 KB] Uchwała Nr XL/457/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Centrum 46 KB
zal_do_uchw_XL_457_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/457/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. 95 KB
Uchw_nr_XL_456_09_25092009.pdf [95 KB] Uchwała Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka 62 KB
zal_do_uchw_XL_456_09.pdf [62 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/456/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. 84 KB
Uchw_nr_XL_455_09_25092009.pdf [84 KB] Uchwała Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice 46 KB
zal_do_uchw_XL_455_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. 96 KB
Uchw_nrXL_454_09_25092009.pdf [96 KB] Uchwała Nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice 46 KB
zal_do_uchw_XL_454_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. 95 KB
Uchw_nr_XL_453_09_25092009.pdf [95 KB] Uchwała Nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza 46 KB
zal_do_uchw_XL_453_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/453/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. 83 KB
Uchw_nr_XL_452_09_25092009.pdf [83 KB] Uchwała Nr XL/452/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice 45 KB
zal_do_uchw_XL_452_09.pdf [45 KB] Załącznik do uchwały Nr XL/452/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. 83 KB
Uchw_nr_XL_451_09_25092009.pdf [83 KB] Uchwała Nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice. 45 KB
zal2_do_uchw_451_09.pdf [45 KB] Załącznik do uchwały Nr XL/451/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. 81 KB
Uchw_nr_XL_450_09_25092009.pdf [81 KB] Uchwała Nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk. 46 KB
zal_do_uchw_XL_450_09.pdf [46 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 września 2009 roku. 84 KB
Uchw_nr_XXXIX_439_09_38082009.pdf [84 KB] Uchwała Nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r.zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, pr 50 KB
zal_do_uchw_XXXIX_439_09.pdf [50 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku. 42 KB
Uchw_nr_XXXIX_438_0928082009.pdf [42 KB] Uchwała Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. 69 KB
zal1_do_uchw_XXXIX_438_09.pdf [69 KB] Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku. 97 KB
zal2_do_uchw_XXXIX_438_09.pdf [97 KB] Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku. 71 KB
Uchw_nr_XXXVIII_428_09_26062009.pdf [71 KB] Uchwała Nr XXXVIII/428/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży, oraz pozaust 52 KB
zal_do_uchw_XXXVIII_428_09.pdf [52 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/428/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 roku. 43 KB
Uchw_nrXXXVII_414_09_29052009.pdf [43 KB] Uchwała Nr XXXVII/414/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/395/09 w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 47 KB
Uchw_nr_XXXVII_413_09_29052009.pdf [47 KB] Uchwała Nr XXXVII/413/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszymi zm 49 KB
Uchw_nrXXXVII_401_09_29052009.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 49 KB
zal_do_uchw_XXXVII_401_09.pdf [49 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 roku. 82 KB
Uchw_nrXXXVI_395_09_24042009.pdf [82 KB] Uchwała Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 48 KB
zal_do_uchw_XXXVI_395_09.pdf [48 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/395/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 roku. 64 KB
Uchw_nrXXXVI_394_09_24042009.pdf [64 KB] Uchwała Nr XXXVI/394/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej. 49 KB
Uchw_nr_XXXV_376_09_27032009.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za waru 90 KB
Uchw_nrXXXV_375_09_27032009.pdf [90 KB] Uchwała Nr XXXV/375/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których 60 KB
uchwala_313_2008.pdf [60 KB] Uchwała Nr XXX/ 313 /08 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 52 KB
Uchw_nr_XXVIII_289_08_24102008.pdf [52 KB] Uchwała Nr XXVIII/ 289 /08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i 55 KB
Uchw_nr_XXVII_282_08_26092008.pdf [55 KB] Uchwała Nr XXVII/282/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2008 roku sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 64 KB
uchwala_251_2008.pdf [64 KB] Uchwała Nr XXV/251/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych. 66 KB
uchw_XIX_203_08.pdf [66 KB] Uchwała Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/153/07Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach p 75 KB
Uchw_nr_XVII_185_07_19122007.pdf [75 KB] Uchwała Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej 61 KB
Uchw_nr_XVII_181_07_19122007.pdf [61 KB] Uchwała Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 65 KB
Uchw_nr_XVI_153_07_30112007.pdf [65 KB] Uchwała Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnio9nych w szkołach ... 78 KB
zal2_do_uchw_XV_143_07.pdf [78 KB] Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/143/07 107 KB
zal1_do_uchw_XV_143_07.pdf [107 KB] Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/143/07 96 KB
Uchw_nr_XV_143_07_26102007.pdf [96 KB] Uchwała Nr XV/143/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wzorów formularzy w podatku rolnym obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku 49 KB
Uchw_nrXIV_122_07_28092007.pdf [49 KB] Uchwała Nr XIV/122/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 55 KB
zal_do_uchw_nrX_100_07.pdf [55 KB] Załącznik do uchwały Nr X/100/07 66 KB
Uchw_nrX_100_07_25052007.pdf [66 KB] Uchwała Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach 46 KB
Uchw_nrI_4_06_27112006.pdf [46 KB] Uchwała Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 46 KB
zal2_do_uchw_LII_458_06.pdf [46 KB] Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/458/06 77 KB
zal1_do_uchw_LII_458_06.pdf [77 KB] Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/458/06 74 KB
Uchw_nrLII_458_06_27102006.pdf [74 KB] Uchwała Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego oraz formularzy z tytułu tego podatku obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. 59 KB
Uchw_XLVI_401_06_28042006.pdf [59 KB] Uchwała Nr XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dot. udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wym 57 KB
zal2i3_do_uchw_nr_XLIV_380_06.pdf [57 KB] Załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały Nr XLIV/380/06 74 KB
uchw_XLIV_380_06zal.pdf [74 KB] Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/380/06 140 KB
Uchw_nrXLIV_380_06_24032006.pdf [140 KB] Uchwała Nr XLIV/380/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Le 122 KB
zal_do_uchw_nr_XLIII_373_06.pdf [122 KB] Załącznik do uchwały Nr XLIII/373/06 85 KB
Uchw_nr_XLIII_373_06_24022006.pdf [85 KB] Uchwała Nr XLIII/373/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 94 KB
Uchw_nrXXXI_268_05_29042005.pdf [94 KB] Uchwała Nr XXXI/268/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresa 71 KB
Uchw_nrXXX_258_05_18032005.pdf [71 KB] Uchwała Nr XXX/258/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 62 KB
Uchw_nrXXX_257_05_18032005.pdf [62 KB] Uchwała Nr XXX/257/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 49 KB
uchw_XXIX_252_05.pdf [49 KB] Uchwała Nr XXIX/252/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach dla których organem prowadząc 82 KB
uchw_XXV_202_04.pdf [82 KB] Uchwała Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częścio 91 KB
uchw_Nr_XII_80_2003_z_5092003.pdf [91 KB] Uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta 47 KB
Uchwala_nr_XI_58_2003_z_27062003.pdf [47 KB] Uchwała Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 155 KB
uchw_X_50_2003zal.pdf [155 KB] Załącznik do uchwały Nr X/50/2003 29 KB
Uchwala_nrX_50_2003_z_30052003.pdf [29 KB] Uchwała Nr X/50/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie regulaminu parków miejskich i skwerów 68 KB
uchw_X_49_2003zal.pdf [68 KB] Załącznik do uchwały Nr X/49/2003 20 KB
Uchwala_nr_X_49_2003_z_30052003.pdf [20 KB] Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie regulaminu placu zabaw 57 KB
uchw_III_27_2002.pdf [57 KB] Uchwała Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych ograniczeń w zakresie stosowania nawozu naturalnego pochodzącego od kur na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 100 KB
uchw_IX_81_2002.pdf [100 KB] Uchwała Nr IX/81/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. zmieniająca załącznik do uchwały nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. - wykaz drzew uznanych za pomniki przyrody 40 KB
uchw_IX_90_2001.pdf [40 KB] Uchwała Nr IX/90/2001 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad związanych z umieszczaniem reklam i tablic informacyjnych na budynkach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 97 KB
uchw_VI_38_2000.pdf [97 KB] Uchwała Nr VI/38/2000 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach 300 KB
uchw_IV_39_98.pdf [300 KB] Uchwała Nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej drzew w drodze uznania za pomniki przyrody 249 KB
uchw_IV_19_97.pdf [249 KB] Uchwała Nr IV/19/97 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu 71 KB
uchw_IX_93_92.pdf [71 KB] Uchwała Nr IX/93/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 184 KB
uchw_III_35_92.pdf [184 KB] Uchwała Nr III/35/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny 89 KB
uchw_I_14_92.pdf [89 KB] Uchwała Nr I/14/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 136 KB
Dane teleadresowe
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

piątek od 7.30 do 14.00
Tel.
(032) 429 59 11
(032) 431 17 60
E-mail:
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny:


mgr Wiesław Janiszewski

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Andrzej Raudner

 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pala Łukasz (2012-01-16 11:18:05)
Odwiedzin na tej stronie: 3104 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM